Patay László Egyesület

Az egyesület neve: Patay László Emlék-kép(p) Egyesület

Az egyesület rövidített neve: Patay László Egyesület

Az egyesület székhelye: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 36.

Levelezési cím: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 86.

E-mail: pataylaszlo@pataylaszlo.hu

Bírósági végzés száma:

4.Pk.60.550/2006/4.
kelte: 2007. január 24.
jogerős: 2007. február 22.

Az egyesület határozatlan időre alakult.

Nyilvántartási szám: TE 4825 Pest Megyei Bíróság

Adószám: 18715417-1-13

Számlaszám: 10402142-50485053-53481007 K&H Bank

Az egyesület célja és feladatai

Az egyesület célja és feladata Patay László festőművész:

 • emlékének ápolása,
 • művészi hagyatékának megőrzése és kezelése,
 • festői és oktatói munkásságának, kulturális örökségének
  • művészettörténeti feldolgozása/feldolgoztatása, megóvása,
  • bemutatása a nagyközönség előtt.
 • a XX-XXI. századi realista művészek bemutatkozása, alkotásaik bemutatása, kiállítása (tanítványok és „szellemi örökösök”).

Ennek érdekében az egyesület feladata különösen

 • a művész ráckevei otthonában és műtermében (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 36.) emlékhely kialakítása és fenntartása,
 • kiállítások, bemutatók szervezése,
 • a művészi életmű magánszemélyeknél, intézményeknél lévő darabjainak felkutatása, esetleg megvásárlása,
 • ezek közül a legjelentősebbek bemutatása, megismertetése a nagyközönség számára,
 • a művészi életmű egyes darabjainak állagmegőrzése és a jövő számára történő megóvása
 • a korábban készült műelemzések, műkritikák összegyűjtése, újabbak készítése/készíttetése,
 • kiadványok, elektronikus ismeretterjesztő anyagok kiadása.

Az egyesület közhasznú tevékenységet folytat, és közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül mások számára is hozzáférhetővé teszi.
Az egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI tv. 26. § c) pontjában foglalt következő közhasznú tevékenységet látja el:

 • Kulturális ismeretterjesztés
 • Kulturális tevékenység
 • Kulturális örökség megóvása
 • Műemlékvédelem
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól anyagi és egyéb támogatást nem kap, nem fogad el, illetve azoknak sem anyagi, sem egyéb jellegű támogatást nem ad. Az országgyűlési, fővárosi, megyei önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megóvása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott célok megvalósítására fordítja.

Az egyesület a fentiek és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. alapján közhasznú szervezet.

Az egyesület célja és feladata Patay László festőművész emlékének ápolása, művészi hagyatékának megőrzése és kezelése, valamint az Alapszabályban megfogalmazott további célkitűzések.

Ennek érdekében az egyesület feladata különösen a művész ráckevei otthonában és műtermében emlékhely kialakítása és fenntartása, kiállítások, bemutatók szervezése.
Célkitűzésünk a művészi életmű magánszemélyeknél, intézményeknél lévő darabjainak felkutatása, esetleg megvásárlása, ezek közül a legjelentősebbek bemutatása, megismertetése a nagyközönség számára, a művészi életmű egyes darabjainak állagmegőrzése és a jövő számára történő megóvása, a korábban készült műelemzések, műkritikák összegyűjtése, újabbak készítése/készíttetése, kiadványok, elektronikus ismeretterjesztő anyagok kiadása.

Az egyesület első „színrelépésként” Patay László születésének 75. évfordulója napján, 2007. május 2-án egy ún. „Nyitott Nap”-ot rendeztünk a művész otthonában, amelyet közösen szervezett a család, a város vezetése, a Katolikus Egyház, az Ács Károly Művelődési Központ és az Árpád Múzeum.
Ugyanebben az évben több képpel részt vettünk a Szent István Bazilikában rendezett kiállításon.
2007 őszén a Kogart három hónapig nyitva tartó kiállítást rendezett Mesterem, Szőnyi címmel, amelynek megvalósításában közreműködtünk.

2008. május 30-án meghalt a művész özvegye, Holló Eszter, egyesületünk tiszteletbeli tagja.

2009-ben május 9-étől szeptemberig nyitva tartó közös emlékkiállítást rendeztünk a PMMI Árpád Muzeális Gyűjtemény Kiállítóhely emeletén Patay László falképeinek előkészületi munkáiból (Így készült), és tanítványa, segédje, veje Siklósi Attila képeiből.

Patay László ráckevei otthona és műterme előzetes egyeztetés után látogatható április 15-től október 15-ig.

Az egyesület aktív tagjai sorába várunk mindenkit, aki egyetért céljainkkal, szeretne rendszeres részvételével, tevékenységével a kitűzött céljaink megvalósításáért dolgozni.
Pártoló tagként szívesen fogadunk minden természetes vagy jogi személyt, aki a belépési nyilatkozatában vállalja az egyesület anyagi és erkölcsi támogatását, de az egyesület napi tevékenységében nem kíván részt venni. A pártoló tagsági díj minimum 1000 Ft/hó, amelyet havi, negyed-, fél-, vagy éves gyakorisággal lehet befizetni.
Lehetőség van egyedi hozzájárulásokkal, számlára történő befizetéssel, vagy bármilyen segítségnyújtással részt venni az emlékház megvalósításában.