Patay László Emlékház

A Patay Emlékház

Az emlékház az utca front felől

A Patay László Emlékház…