Sajtómegjelenések

Hasonlóak és mégis különbözőek: A freskó és a szekkó

Főhajtás a szekkófestő Patay László öröksége előtt

Patay László-Emlékház Ráckevén?!

Mesterem, Szőnyi – kiállítás a KOGART Házban

Patay László (1932.) – Presszóban

Vének

Az utcán kicsit továbbhaladva feltűnik a Nepomuki Szent János templom, amely nemrég, 2006. augusztusában ünnepelte újjáépítésének 100. évfordulóját. Bejárata előtt három hatalmas farönkből faragott emlékoszlop emlékeztet az eseményre.

Eredetileg 1733-ban épült, majd az 1800-as évek végén szétbontották, hogy helyén a jelenlegit felépítsék. 1906-ban szentelték fel az új templomot. Oltárképét Patay László festette, akinek vizsgamunkája volt a festmény, ez volt az első oltárképe. Az épületet 1960-ban újították fel először, 1993-ban a fazsindely helyére anyagi okok miatt került cserép.

ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna: Emberarcú angyalok. Patay László /1932-2002/ emlékére. = Keresztyén igazság. 56. 2002. 24-30.
– 75
– Zászkaliczky Zsuzsanna (sz.)
– magyar festők – Patay László
– Patay László (é.)

ELHUNYT Patay László festőművész. = Magyar nemzet. 65. 2002. 10. 14.
– 75
– Elhunyt Patay László festőművész (sz.)
– Patay László (é.)
– magyar festők – Patay László

PATAY László – GLATZ Ferenc: Történelemábrázolás, kortörténetírás – ecsettel. Lejegyezte Burucs Kornélia. = História. 23. 2001. 5-6. 64-66.
– 75
– Glatz Ferenc (sz.) (u.)
– Burucs Kornélia (sz.)
– Patay László (sz.) (é.)
– magyar festők – Patay László

DÖMÖTÖR János: Művész, áradó hittel. = Szeged. 12. 2000. 8. 13-17.
Patay Lászlóról.
– 75
– Dömötör János (sz.)
– Patay László (é.)
– magyar festők – Patay László

PATAY László: A Vigilia beszélgetése Patay Lászlóval. [Riporter:] Bodnár Dániel. = Vigilia. 65. 2000. 10. 782-786.
– 75
– Bodnár Dániel (sz.)
– Patay László (sz.) (é.)
– magyar festők – Patay László

SZÉCHENYI Ágnes: Festő a keresztúton. = Magyar hírlap. 27. 1994. 284. 17. Patay Lászlóról.
– 75
– Széchenyi Ágnes (sz.)
– falfestészet – templombelső – Ráckeve, katolikus templom
– magyar festők – Patay László
– Patay László (é.)

PATAY László: Reneszánsz mesterek álma volt. [Riporter:] Széchenyi Ágnes. = Magyar hírlap. 26. 1993. 153. [mell]. II.
– 75
– Patay László (sz.)
– Széchenyi Ágnes (sz.)
– Patay László (é).
– Patay László
– magyar festők – 20.sz.